PREP samlivskurs
Fra PREP til IMAGO

Etter å ha holdt mer enn 50 PREP-kurs for flere hundre par, har vi besluttet å konvertere til IMAGO SAMLIVSKURS som går mer i dybden og er grundigere teoretisk fundert.

Vi har de senere år utdannet oss for å kvalifiseres til å arbeide med IMAGO og anser det som en videreutvikling etter vårt mangeårige arbeid med PREP. Det er et kurs som vil være velegnet både for dem som allerede har gått på samlivskurs som PREP og for alle andre som ønsker å utvikle konstruktive måter å håndtere samlivets mange utfordringer på.

Kurset er basert på en relasjonsteori som kalles IMAGO, www.imagoterapi.com Det er dypt vitenskapelig forankret og er, så vidt vites, den eneste relasjonsteori som også har utarbeidet en metode å arbeide etter.

Kurset gir den enkelte en mulighet til å forstå mer av det som foregår i oss og mellom oss som lever i en nær relasjon. Budskapet er forsonende, alminneliggjørende og kjærlighetsskapende og inspirerer i høy grad til å mildne vårt syn både på oss selv og den vi lever med. All forskning viser at empati og forståelse gir best grobunn for utvikling og for motivasjon til endring av negative mønstre.

IMAGOkursene holdes verden over, og er i sin spede start her i Norge.


Velkommen til IMAGO samlivskurs 6.-7. februar i Åsgårdstrand.


Les OM IMAGO Samlivskurs

Les Mer OM IMAGO