IMAGOTERAPI

IMAGO PARTERAPI - RELASJONSTERAPI

Imago parterapi er et tilbud til par som ønsker å komme i dialog og bli værende der.

 

Å leve i et forpliktende parforhold gir oss en enestående mulighet til å utvikle:

• forståelse av oss selv og den andre
• bevissthet om egne og den andres grenser
• evne til å gi og motta i gjensidig balanse
• mot til å vise seg uten å miste seg
• kjærlighet basert på tillit og trygghet
 

Ethvert samliv byr imidlertid også på utfordringer og konflikter. Jo mer opphetet det er mellom oss, jo mer trues ikke bare samholdet, men hele vår eksistens. Din og min eksistens. Vår følelse av trygghet rystes i sine grunnvoller, og våre dypeste overlevelsesmekanismer trer i aksjon.
I et naturlig, men høyst misforstått forsøk på å beskytte oss selv:

• skaper vi avstand når vi er i desperat behov for nærhet
• går vi til krig når hver fiber i oss lengter etter forståelse og fred
• dyrker vi hat når hjertet trygler om kjærlighet

Det kreves mot og innsats til å se, høre, tenke, føle og handle uten slør på slør av selvbeskyttende filtre.

Imago parterapi byr på verktøy som bidrar til å identifisere den dynamikk som utløser konfliktene, dens dypereliggende opphav og den enkeltes bidrag til utviklingen av samlivet.

Ved hjelp av Imago-dialogen, vil konflikter og problemer langsomt utvikles til å bli døråpnere for gjensidig innlevelse, forståelse, anerkjennelse og empati.

Gjennom dialogen hjelpes vi til å bli bedre kjent med oss selv og den andre, og vi blir mer bevisst vår måte å kommunisere på. Langsomt, men sikkert vil kommunikasjonsmåten utvikles fra å bære preg av ubevissthet og fiendtlighet, til å bli mer og mer fylt av bevissthet og respekt.

Dialogen foregår primært mellom dere to. Terapeutens rolle er tilbaketrukket, men allikevel sentral, i det den er styrende for prosessen, lettende for dialogen og støttende for hver enkelt av dere.

Arbeidet under sesjonene støttes av oppgaver som kan utføres hjemme og bidra til å fremskynde prosessen.

Alt utviklingsarbeid krever tid, så også Imago-terapi. Erfaring tilsier 6 til 12 dobbeltsesjoner som et gjennomsnitt. Det viser seg også at den terapeutiske effekt høynes betraktelig om dere i tillegg bevilger dere et Imago samlivskurs (parseminar) underveis i prosessen. Dette anbefales på det varmeste (les nedenfor).

Vi har mangeårig erfaring med å være to i arbeidet med par og opplever at det sikrer balanse og dynamikk og at vi med vårt mangeårige samliv bidrar til håp og troverdighet. Vi tilbyr imidlertid også parsesjoner med en av oss. Nils er sertifisert som Imago-coach og -educator og Anne Karin som Imago-terapeut.

Tid, varighet, pris:
En sesjon varer i halvannen time, fortrinnsvis i vanlig arbeidstid, men også noen ettermiddager.
Pris per sesjon med oss begge kr. 1 500.
Pris med en av oss kr 1 100.

To møter samme dag eller tre møter over 2 dager:
Mange ønsker en intensiv start på prosessen. Derfor tilbyr vi par å komme til to sesjoner i løpet av en dag, eller tre sesjoner i løpet av 2 dager; første sesjon kl 1800 dag en, andre sesjon om morgenen dag to og tredje sesjon samme ettermiddag.
Dette tilbudet gjennomføres fortrinnsvis i ukedagene, men også noen helger.
Prisen vil avhenge av antall sesjoner og lengden av disse.
Par som ikke kan bo hjemme, kan overnatte på Åsgårdstrand hotell.

Les MER OM IMAGO.

Imgago-samlivskurs (parseminar) er et helgetilbud til alle par som ønsker større innsikt i parforholdets utfordringer og muligheter, som ønsker å forebygge ødeleggende konflikter og utvikle det gode i forholdet. Kurset er et pedagogisk og ikke et terapeutisk tilbud og stiller ingen krav til deling i plenum eller utlevering av seg selv. Under øvelsene foregår arbeidet utelukkende mellom deg og din partner.

Gjennom forelesninger, humor, øvelser, demonstrasjoner og felles erfaringsgods overleveres verktøy og nyttig kunnskap. Ikke minst håper vi å inspirere til fornyet tro på parforholdet og til at et kjærlighetsfylt og vitalt samliv er mulig.

Pris per par for en helg er kr. 6 500 inkl. lunsj. Evt. overnatting kommer i tillegg.

Besøk også www.imagoforeningen.no