UTVIKLINGSGRUPPE

Utviklingsgruppe for par
Ved Anne Karin Smith og Nils Astrup

Utviklingsgruppe for par - en eller flere weekender

Å leve i et parforhold gir en unik mulighet til å utvikle:
• forståelsen av oss selv og den andre
• bevisstheten om egne og den andres grenser
• evnen til å gi og motta i gjensidig balanse
• motet til å kle seg naken for den andre
• kjærlighet basert på tillit og trygghet

Det er imidlertid utfordrende å leve sammen i et forpliktende parforhold.
Konflikter er ikke til å unngå i et samliv. Ikke bare samholdet trues, men også våre dypeste overlevelsesstrategier.
I et misforstått forsøk på å beskytte oss selv:

  • besørger vi avstand når vi trenger nærhet
  • går vi til krig når hver fiber i oss lengter etter forståelse og fred
  • dyrker vi hat når hjertet trygler etter kjærlighet

I utviklingsgruppen vil dette arbeidet være i fokus.

Vi vil arbeide med temaer som tillit, kommunikasjon, grensesetting, ærlighet, seksualitet, fysisk og psykisk berøring.
I samarbeid med andre par gis mulighet til å nyte godt av felles erfaringsgods.
Via fokus på andre kan egne mønstre reflekteres og i samspill med andre kan vi stimuleres til å få øye på nye muligheter og levemåter.
Vi kommer til å ta i bruk visualiseringer, meditative teknikker, fysiske øvelser, musikk og tegning – individuelt og parvis.
Intensjonen med gruppen er økt bevisstgjøring av den enkelte, motivasjon til endring og utvikling av toleranse og ansvarsfølelse i parforholdet.

Forutsetning for deltakelse: ønske og vilje til å arbeide med seg selv og forholdet.