MEDITASJONSKURS

Introduksjon til meditasjon
6 kvelder - annenhver torsdag (når mange nok har meldt seg på)
ved Anne Karin Smith og Nils Astrup

Datoene for de 6 seks kurskveldene er som følger:
Vil bli opplyst senere.
Vi møtes hver gang kl. 18 og holder på til kl. 21. Prisen er kr. 2 900.

Vi ønsker velkommen til meditasjonskurs i Dahlsveien 8, Åsgårdstrand.

Meditare betyr inn til midten. Meditasjon er således en døråpner inn til sentrum i oss selv og et urgammelt og unikt redskap for utvikling og vekst.

Meditasjon utvikler vår evne til å erkjenne og anerkjenne det som er vårt.
Meditasjon utvikler vår evne til sentrering.
Meditasjon utvikler vår evne til å skape ro i det indre.

Til sammen gjør dette oss bedre i stand til å bruke kreftene på en fokusert og konstruktiv måte, til å stresse mindre og til å kople av og ut når vi har behov for det.

Meditasjonsøvelsene vi benytter, baseres dels på en kristen ortodoks tradisjon og dels på østlige tradisjoner knyttet til menneskets aura og chakrasystem. Det gis derfor en kort innføring i begge deler.

Da pust og kropp inngår som en sentral bestanddel i øvelsene, gis også en liten innføring i kroppspsykologi.

Kursene er tenkt å gi grunnlag for videre selvstendig meditasjonspraksis.

Sted, tid og pris:
Datoene for de 6 seks kurskveldene vil bli opplyst senere.
Kurset holdes i Dahls vei 8, Åsgårdstrand.
Vi møtes hver gang kl. 18 og holder på til kl. 21.
Prisen er kr. 2 900.

Vi ønsker velkommen til meditasjonskurs i Åsgårdstrand.