KURS FOR MENN

MANNEN - kurs for menn på menns premisser.
ved Nils Astrup.

Velkommen til 3 hele dager - fredag kl 1000 - søndag kl. 1800.
Kurset holdes enten ved sjøen eller på fjellet.

• Hvem er du?
• Hvor står du?
• Hvor vil du?

Stikkord:
- Mannen i dagens samfunn
- Roller og identitet
- Maskulinitet og femininitet
- Verdier
- Stolthet
- Ærlighet
- Sjenanse og sårbarhet
- Nære forhold
- Ensomhet og savn
- Lek

Mannens identitet er ofte knyttet til jobb og karriere, til idretten, pengene, bilen og båten - til de fysiske arenaer.

I andre sammenhenger blir vi ofte som små, redde gutter, usikre og engstelige for å miste kontrollen og bli avslørt som noe mindre enn den vi ønsker å fremstå som. Vi trekker oss unna, blir ensomme og mister gradvis evnen til å vise hvem vi er og til virkelig å være nær andre.

Mange av oss dyrker vår egen maskulinitet, men hva med også å ta i bruk noen flere av sidene vi alle er i besittelse av? Vi snakker om utvikling og balanse.

Samtalen vil få en naturlig plass sammen med flere typer øvelser, tilbaketrekking og stillhet.

Dette er noe av det vi vil være opptatt av i løpet av disse tre dagene.
I en trygg atmosfære skal alvoret få sin plass, men vi skal også le og leke, bade, seile, gå turer, spise, drikke og hygge oss.

Vi skal kort sagt være menn på flest mulige områder.


Sted, tid og pris:

Nye datoer for 2010 og sted:

- Vil bli meddelt senere.

- Kurset koster kr. 5.000 inklusive kost og losji.