OM OSS

Anne Karin Smith og Nils Astrup

Vi har begge mer enn 25 års erfaring som parterapeut, individualterapeut, coach og veileder

Kort om oss:
Vi har levd som par siden vi møttes 19 og 21 år gamle og har 4 døtre. Vi har bodd i Oslo i hele vårt liv inntil vi sommeren 1998 flyttet til Åsgårdstrand der vi driver et senter for samliv og utvikling

Anne Karin:
Cand. mag. med journalistikk, pedagogikk og sosialhøyskole.
Godkjent Imagoterapeut.
Nordlysterapeut.
Astrolog.
Lang yrkeserfaring innen alle ovennevnte områder.

Nils:
Siviløkonom.
Godkjent Imago-educator og -coach.
Nordlysterapeut.
Lang ledererfaring fra næringslivet.
Selvstendig næringsdrivende fra 1990.
Styreerfaring.Vi har arbeidet som terapeuter, livsveiledere og coacher med enkeltklienter, par og grupper siden 1992.
Etter å ha fulgt utdannelsesserien i Imagoterapi ved Det norsk Imagoinstitutt i perioden 2006-07, er Anne Karin godkjent IMAGOterapeut og Nils IMAGO educator og -coach .

Vi er også begge utdannet Nordlysterapeuter og sertifisert som kursledere for Samlivskurset PREP.

Fra 1996 har vi praktisert som arrangører og ledere av samlivs- og selvutviklingskurs.
Vi har i samme periode holdt diverse foredrag innen samme områder.

Vår bakgrunn for å arbeide med par, er foruten den faglige bakgrunn, vårt eget arbeid med oss selv og eget forhold gjennom årtier. Vi mener gjennom dette å ha bygget opp en evne til raskt å skrelle vekk ubetydeligheter og til å identifisere essensen i det som legges frem.

Det at vi møter par som et par selv, sikrer balanse og dynamikk. Det gir også bedre mulighet for paret til å bli møtt og sett, som enkeltmennesker og som par.
I arbeidet generelt og i kurs- og gruppesammenheng spesielt, verdsettes humoren høyt.