MER OM IMAGO

Imago relasjonsterapi
er en metode som er utviklet av psykologekteparet Harville Hendrix og Helen Hunt i USA. Den er solid forankret i tradisjonell psykodynamisk psykologi, tilknytningsteori og systemisk og kognitiv tenkning. Metoden bygger videre på moderne hjerneforskning og på mangeårig systematisk erfaring med par.

Hensikten og målet med Imago relasjonsterapi er å skape kontakt mellom de to som lever i et forhold.
Kontakten oppnås primært ved hjelp av en intensjonell, strukturert og bevisst dialog og ved etablering av trygghet og tillit.

Foruten å være hjelp til å skape kontakt, er dialogen et aktivt hjelpemiddel for å utvikle oss selv som mennesker; til å utvide vår forståelse, vår empati og vår kapasitet til å elske.

Imago betyr bilde og menes i denne sammenheng det bildet vi alle bærer med oss av den ideelle partner. Hvor urealistisk det enn kan synes, lengter vi etter fullkommenhet, helhet og mening, i livet og i kjærligheten. I denne ubevisste tilstanden forelsker vi oss, og i denne ubevisste tilstanden skylles skuffelsene over oss når vi erfarer at vår utvalgte allikevel bare er et menneske. Da er kampen i gang for de fleste av oss.

Moderne hjerneforskning bekrefter hypotesen om at det ikke er tilfeldig hvem vi faller for. Hjernen skanner lynraskt de potensielle partnere og plukker ut en som har noe som svarer til vårt Imago; vårt bilde av kjærlighet, vårt drømmebilde, vår lengsel. Den jeg forelsker meg i, bærer i seg kimen til min heling. Fordi vårt Imago bygger på våre tidligste erfaringer knyttet til de viktigste mennesker i livet vårt, både det som var godt og det som var vondt. Fordi mennesket som sagt alltid søker fullkommenhet, søker vi også ubevisst etter det som reparerer og heler. I enhver barndom fins elementer av noe som gjorde vondt, noe som rammet eller såret på ulike måter og bidro til en følelse av ikke å være bra nok. Dette søker vi i særdeleshet reparert i kjærlighetsforholdet.

Så lenge vi er oss ubevisst om disse mekanismene, vil vi istedenfor å heles, oppleve å retraumatiseres i relasjonen. Vi skader hverandre, krenker og sårer og bekrefter følelsen av ikke å være bra nok. Ubevisst trer infantile reaksjoner i kraft, og det som startet så lovende, ender med å bli den mest smertefulle maktkamp.
 

Å arbeide med Imago, er å arbeide med å utvide vår bevissthet. Om meg selv og om deg. Det fordrer et ønske om å bli kjent med seg selv og med den andre, til å ville forstå. Imagodialogen er systematisk bygget opp med en intensjon om å skape og å holde kontakten. Den sikrer at begge får rom, at det er plass til begges følelser. Det er også grunnleggende viktig at betroelsene/samtalene ikke fordrer krav om enighet eller atferdsendring. Aktive redskaper under samtalene er speiling, anerkjennelse og empati.


Med speiling menes her aktiv lytting med gjengivelse av det man har hørt den andre si. Det knyttes ingen forventning til enighet eller atferdsendring som følge av det som er sagt. Det er således ingen ”fare” i å anerkjenne det den andre sier. Ved i stigende grad erfare å bli bekreftet og forstått, vil det åpne veien for innlevelse og empati.

Når vår bevissthet utvides, utvikles samtidig våre holdninger. En naturlig følge av det, er en fruktbar utvikling av vårt atferds(handlings-)mønster. Fra å være infantilt impulsive i emosjonelle situasjoner, vil vi etter hvert utvikle vår evne til å gi oss tid til å innhente vår høyere bevissthet. Derved økes vår evne til å reagere mer hensiktsmessig, adekvat og konstruktivt.

Besøk også www.imagoforeningen.no