Livsveiledning

LIVSVEILEDNING

ved Anne Karin Smith

"DU ER MER ENN DU ER BLITT"

Mitt arbeid hviler på et optimistisk og ressursorientert syn på mennesket. Det er min overbevisning at hver og en bærer i seg uante utviklingsmuligheter.

Jeg forholder meg til deg som et helt menneske; din kropp, ditt følelsesliv, din mentale bevissthet og din åndelige søken.

Min intensjon er å inspirere til konstruktive endringer som gjør deg bedre i stand til å ta styring over livet ditt.

Det fordrer mot og vilje til å øke din bevissthet om deg selv. Det innebærer å forstå mer av de mønstre som preger deg i livet; hva du tenker og føler, hva du tror på og hva du faktisk gjør.
Det innebærer å oppdage hva som frigjør ressurser og hva som tvert i mot begrenser og hindrer.
Det innebærer å skille mellom livsomstendigheter du kan påvirke og dem du ikke kan gjøre noe med.
Det innebærer å bli mer klar over dine forhåpninger, forventninger og mål.
Det innebærer utfordring av holdninger, livssyn og tro.

• Min oppgave.
Med grunnleggende tillit til at du selv vet best, vil jeg i en omsorgsfull atmosfære være din utfordrer og inspirator.
Mitt ønske er å bidra til at bundne krefter forløses til en kreativ utfoldelse av dine evner og muligheter.

• Hvem trenger livsveiledning?
For noen ligger det fjernt å søke hjelp hvor krevende livet enn er. Andre tror alltid at løsningen finnes et annet sted og søker svar hele tiden og overalt.
Mitt utgangspunkt er at alle i perioder vil ha glede av en å samtale med, utfordres av eller lene seg mot. Men ansvaret for prosessen og de konsekvenser du velger å ta, vil alltid ligge hos deg selv. Du er like velkommen om du strever dypt og aner at veien frem vil kreve stor innsats og mye tid - eller om du trenger en eller noen få enkeltsesjoner for mindre justeringer i livet.

Varighet, hvor,når, pris:
En sesjon varer i 5 kvarter og koster kr. 1000,-, og foregår primært på dagtid hos meg i Åsgårdstrand


Kort om meg:
Født i 1950.
Cand. mag. med journalistikk, pedagogikk og Sosialhøyskole.
Imagoterapeut.
Nordlysterapeut.
Astrolog.

Jeg har arbeidet som terapeut, kursleder og livsveileder for par og enkeltpersoner siden 1991.
Siden 1996 har jeg sammen med min mann, Nils Astrup, arbeidet med samliv og utvikling. I tillegg til å ta imot par sammen, har vil holdt diverse kurs og foredrag innen samliv og selvutvikling.

Jeg har vært gift med Nils siden 1971 og vi har 4 døtre.