HOROSKOP

Ditt personlige horoskop
ved Anne Karin Smith.

Astrologi kan brukes til så mangt og assosieres så forskjellig.

For mange er et horoskop ensbetydende med det en kan lese i et ukeblad.
For andre knyttes det til spådomskunst og skjebnetro.

For meg er astrologi først og fremst et utrolig sinnrikt symbolsystem der de menneskelige egenskaper, drivkrefter og muligheter illustreres livaktig og gjenkjennelig med et eldgammelt mytologisk språk.

 

 

• Personlig horoskop
Hvor umulig det enn er å fatte for de fleste av oss, gir det personlige horoskop et forbløffende treffsikkert speilbilde av oss selv. Som sådan er det et særdeles nyttig redskap for den som ønsker å bruke det som hjelp i sin videre utvikling i livet.

Men skjebnestyrt er det ikke. Like lite som et kart over Italia kan bestemme at du skal reise til Italia, kan det astrologiske kartet bestemme hvilke valg du skal gjøre.
Valgene vil alltid være i dine egne hender.
På den annen side har det kartets genialitet ved at noe meget stort (et land eller et menneske) kan tegnes inn på noe bitte lite. På samme måte som landskapskartet, vil overføringene til det lille papiret medføre et tap av mange viktige nyanser. Vi får på den annen side et oversiktlig perspektivrikt bilde over hovedveier, linjer, kurver med m.m.

Når jeg stiller ditt personlige horoskop er det med stor respekt for uttrykket; "når kart og terreng ikke stemmer overens, kan en regne med at det er terrenget som er riktig". I dette tilfellet er det du som er terrenget.
Kartet er et hjelpemiddel du bruker i den grad du opplever det nyttig.

• Barnehoroskop
Jeg stiller horoskop for barn under 12 år – gitt til foreldre – som et hjelpemiddel i barneoppdragelsen.

• Parhoroskop
Jeg setter opp horoskop for par basert på begges individuelle horoskop. Det har vist seg å være et nyttig hjelpemiddel for par som ønsker å forstå hverandre bedre og som ønsker å arbeide med å bedre kommunikasjonen i forholdet.

• "Spådomsastrologi"
beskjeftiger jeg meg ikke med.
Derimot kan jeg – ut fra det personlige horoskop kombinert med aktuelle planetposisjoner – si noe om følsomme perioder du er inne i eller kommer inn i. Via dette kan du muligens få en større klarhet i hvordan du velger å håndtere den aktuelle livssituasjon.

• Jeg trenger følgende:
Da fødselsøyeblikket ofte er unøyaktig angitt, og det kan diskuteres når eksakt barnet får sin bevissthet, er det vanlig for astrologer å arbeide med korreksjon av fødselstidspunktet. For å ha det beste grunnlaget, trenger jeg følgende opplysninger hvis jeg skal sette opp ditt horoskop:
• Dine egne fødselsdata, inkludert sted og nøyaktig klokkeslett.
• Nære personers fødselsdata, ev. også dødsdata.
• 4-5 viktige begivenheter i livet ditt. Disse trenger ikke utbroderes, men dateres mest mulig nøyaktig.

Når horoskopet er klart, vil jeg ta kontakt for å avtale et møte på 1 1/2 time der tolkningen samtales inn på din smarttelefon.
Jeg gir aldri tolkning uten et personlig møte og vil derfor heller ikke kunne sende det med post.
Pris for en tolkning er p.t. kr. 2.000,- ekskl moms = kr. 2.500,- inkl moms