COACHING

ved Nils Astrup
"DU ER MER ENN DU ER BLITT"

• Noen utsagn:
Du bærer i deg et betydelig ubrukt potensial.
Du kan selv ta styring over mange av de omstendigheter du i dag lar styre dine valg og beslutninger.
Du kan velge om du vil fokusere på mulighetene istedenfor på begrensningene - reelle, innbilte eller selvpålagte.
Du bærer på mønstre fra fortiden - positive og negative - som styrer dine handlinger, prioriteringer, valg og følelsesliv.
Ved å bli bevisst dine mønstre, kan du velge å beholde de gode og endre dem du ikke lenger vil la prege deg.
Du går med et ønske om å gjøre noe meningsfyllt og skape et bedre liv, ikke bare for deg selv, men også for dem rundt deg.

• Hva er coaching?
Coaching hjelper deg å avklare dine mål og verdier.
Coaching skal stimulere til positive forandringer.
Coaching skal bidra til økt fokus på mulighetene for vekst, utvikling og suksess på alle livets områder.
Coaching bidrar til å frigjøre ressurser og potensial bl.a. gjennom å identifisere og fjerne eller endre det du måtte ha av selvpålagte hindringer og begrensninger.
Når målene er klare, skal konkrete handlingsplaner hjelpe deg å nå dem.
Coaching handler om å finne meninge og livskvalitet på det personlige plan og å realisere "karriere"drømmer på det profesjonelle.

• Hva er en coach?
Som din coach er jeg din personlige "trener", samtalepartner, inspirator og utfordrer.
Spørsmålet er mitt viktigste verktøy.

• Hvem bruker coach?
Alle har behov for trening eller sparring en gang i mellom.
Coaching starter med deg som utgangspunkt og er uavhengig av alder, arbeidssituasjon, familiesituasjon og helbredssituasjon.
Har du et ønske om forandring, utvikling og vekst innenfor et eller flere områder, eller er det noe du ikke ser helt klart, vil du kunne ha utbytte av en coach.
Noen benytter coach i forbindelse med større omstillingsprosesser, mens andre har en fast coach de kontakter fra gang til gang i forbindelse med enkeltsaker.

• Kort om meg:
Siviløkonom
Nordlysterapeut
Imago-educator (coach).
Mangeårig ledererfaring fra næringslivet,
dels fra egne virksomheter og dels som ansatt.
Har arbeidet som coach og veileder for enkeltpersoner, par og grupper siden 1992.
Har mange års erfaring som kursleder og foredragsholder innen områdene samliv og selvutvikling.
Har betydelig styreerfaring og er medlem av Siviløkonomforeningen og Imagoforeningen .
 

• Varighet, hvor, når, pris:
En sesjon varer i 5 kvarter, koster kr. 1000,- eks. moms og foregår fortrinnsvis på dagtid hos meg i Åsgårdstrand. Andre steder og tider kan avtales særskilt.